Σεχτανίδης Παναγιώτης

Σεχτανίδης Παναγιώτης

Σεχτανίδης Παναγιώτης

Διευθυντής Τραπεζικού Καταστήματος
Ονομάζομαι Παναγιώτης Σεχτανίδης του Νεόφυτου και της Ευμορφίας. Γεννήθηκα το 1966 στη Μουσθένη και είμαι έγγαμος πατέρας τριών παιδιών. Είμαι απόφοιτος του Γενικού Λυκείου Ποδοχωρίου. Από το 1989 εργάζομαι στην Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης (πλέον Τράπεζα Πειραιώς). Από τον Δεκέμβριο του 2004 ανέλαβα τη θέση του διευθυντή του καταστήματος της τράπεζας Πειραιώς Ελευθερούπολης και από τον […]

Τηλέφωνο : 6948 072901

Ονομάζομαι Παναγιώτης Σεχτανίδης του Νεόφυτου και της Ευμορφίας. Γεννήθηκα το 1966 στη Μουσθένη και είμαι έγγαμος πατέρας τριών παιδιών. Είμαι απόφοιτος του Γενικού Λυκείου Ποδοχωρίου. Από το 1989 εργάζομαι στην Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης (πλέον Τράπεζα Πειραιώς). Από τον Δεκέμβριο του 2004 ανέλαβα τη θέση του διευθυντή του καταστήματος της τράπεζας Πειραιώς Ελευθερούπολης και από τον Νοέμβριο του 2017 έως και σήμερα κατέχω τη θέση του διευθυντή του κεντρικού τραπεζικού καταστήματος (senior manager) της περιοχής Παγγαίου. Σε συνολικά 156 τραπεζικές εκπαιδεύσεις σε τραπεζοασφαλιστικά θέματα είμαι κάτοχος πιστοποιητικών πωλητών αμοιβαίων κεφαλαίων, παροχής επενδ. συμβούλων και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.